Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Nutikiosk.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Nutikiosk OÜ (edaspidi Nutikiosk) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Nutikioski veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus , tarbijakaitseseadus  ja teised õigusaktid.

1.3. Nutikiosk jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Nutikiosk.ee.

1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.

1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.

1.6. Nutikioskil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui ostja ei vasta Nutikiosk.ee poolt kehtestatud tingimustele.

Kui Nutikioskil ei ole võimalik tellimust täita, võtab Nutikiosk ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

 

2. Hinnad

2.1. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.

2.2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

 

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.

3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.

3.3. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.

3.4. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.

3.5. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.

3.6 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.

3.7. Veebipoes Nutikiosk.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

 

4. Müügilepingu jõustumine

4.1.  Kauba müügilepinguga kohustub Nutikiosk andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Nutikioski poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub Nutikioskile tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Nutikioski pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kahel moel:

5.1.1. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud SmartPOSTi pakiautomaati;

5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud Omniva pakiautomaati;

5.2.  E-poe  veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.

5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4. Nutikiosk ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Nutikiosk ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

6.2. Kaubaga on võimalik tutvuda ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda, kaubaga tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist. Nt ei tohi kohvimasinaga teha kohvi, pesumasinaga pesta pesu jne.

6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.4. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile nutikiosk@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.7. Nutikiosk tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui ostja on sõnaselgelt valinud Nutikioski pakutud kõige odavamast  eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Nutikiosk ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.8. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

 

7. Vääramatu jõud

7.1.  Nutikiosk ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Nutikiosk ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8.  Pretensioonide esitamise kord

8.1.  Nutikiosk vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.

8.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Nutikioski poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Nutikioski e-posti aadressil nutikiosk@gmail.com või helistada telefonil +372 56925526. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Nutikiosk vastutusest kauba mittevastavuse eest.

8.3. Kaubal puudumise ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

8.4. Nutikiosk vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

– esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Nutikioskil.

– pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

8.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Nutikiosk ja ostja omavahel kokku.

8.6. Nutikiosk ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,

8.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile nutikiosk@gmail.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

8.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.

8.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8.10. Ostjal on õigus nõuda Nutikioskilt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Nutikioskil ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

 

9.  Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

9.1. Kui Nutikiosk on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus Nutikioski pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.